Author Archives: Ozogány Ernő

Aki letapogatta a Holdat

Bay Zoltán születésének száztízedik évfordulóján. Az ember felnőttként a legtöbbször ha nem is felejti el gyerekkori álmait, nem tudja őket magvalósítani. Persze mindig akadnak kivételek. Közéjük tartozik a huszadik század egyik legzseniálisabb fizikusa és műszaki szakembere, Bay Zoltán is, aki kiskorában arról álmodozott, hogy megtapogatja a Holdat. Persze ekkor még a szó fizikai értelmében gondolta. Ahogyan emlékirataiban megírta: ?A Holdat ott láttam elsétálni a torony mögött s azt kérdeztem a felnőttektől: ha felmásznék a toronyra meg tudnám-é tapogatni a Holdat?? E csacska kérdésre sejthető a gyulavári felnőttek válasza, az viszont […]

A prágai bey története

Blaskovics József születésének centenáriumára. ?Rég nem hallottam ilyen csodálatosan szép török nevet. Igazán irigyellek érte? ? mondotta volt negyven évvel ezelőtt, széles mosollyal az arcán a csehszlovákiai turkológia vezéregyénisége, a Károly Egyetem turkológiai szemináriumának vezetője, Blaskovics József, amikor a prágai Ady Endre Diákkör alelnöke, Kuczy Lajos bemutatott neki. Zavaromban csak annyit tudtam kinyögni: professzor úr, tudtommal az őseim a török fennhatóság előtt kerültek e vidékre. Nevetve folytatta: a neved megtalálható több türk népnél, ha elmennél Kazahsztánba, Azerbajdzsánba, Türkmenisztánba vagy Kirgíziába, […]

Nobel-díjas ellenség (?)

Carl Ferdinand Braun születésének százhatvanadik évfordulóján A történelem hemzseg az abszurditásoktól. Persze mindezt általában a régi korokra értjük, amikor még a műveletlen hadvezérek nem tudták megkülönböztetni az ellenséget a jó baráttól. Azt kizártnak tartjuk, hogy a diadalmas huszadik században ilyesmire sor kerülhessen. Nos, Carl Ferdinand Braun élő cáfolata ennek az előítéletnek: Nobel-díjas tudósként az első világháború alatt ellenségnek tekintetvén nem engedték vissza hazájába. Az idős kutató így kényszerű száműzetésben az Egyesült Államokban fejezte be földi pályafutását. Ő maga aligha lepődött meg […]

A szellemképektől az Apokalipszis elkerüléséig

Gábor Dénes születésének száztizedik évfordulóján. ?Régen rájöttem arra, hogy nagyon nagy veszedelemben van a mi kultúránk. Az egyik előrejelzési probléma: meddig folytatódhat a dolog úgy tovább, ahogyan most folyik. A másik feltalálási probléma, hogyan előzhetjük meg a katasztrófát.? ? mondotta volt a magyar közszolgálati televízió vele készült interjújában nem sokkal fizikai Nobel-díjának átvétele után Gábor Dénes. Immár másfél évtizede nem a fizika állt kutatásainak homlokterében, sokkal inkább izgatta a társadalmi átalakulás, amely apokaliptikus jövőt vetített szeme elé. Ez volt az […]

A ?pokoli? jó csillagász

Hell Miksa születésének kétszázkilencvenedik évfordulóján.  A csillagászat a legősibb természettudomány. Olyannyira, hogy már az emberi civilizáció kialakulásának kezdetén is művelték: csaknem ötezer évesek az első, napfogyatkozásról szóló kínai feljegyzések. Ehhez  képest kontinensünkön aránylag későn kezdtek vele foglalkozni: a görögök időszámításunk előtt háromszáz évvel jöttek rá igazi jelentőségére.  Ami a naptárkészítés fortélyaiban rejlik. Ahhoz, hogy mindig ugyanarra a napra essék a tavaszi napéjegyenlőség, a lehető legpontosabban meg kellett tudni határozni az év hosszát, vagyis a Föld Nap-körüli keringésének idejét. Miközben e […]

Aki szerencsés csillagzat alatt született

Max von Laue halálának félévszázados jubileumán.  Rendkívül érdekes a Nobel-díj természetrajza: a legtöbb tudós hosszú kísérletező munkával szerzi meg, vannak viszont olyan szerencsések is, akik egyetlen ötletükkel jutnak fel a tudomány csúcsaira. Az előbbire a legjobb példa Maria Sklodowska-Curie, aki többtonnányi uránszurokércet egy közönséges kondérban  kotyvasztva találta meg az első sugárzó anyagot, a rádiumot, vagy Lénárd Fülöp, jónéhány évet felemésztő kísérleteivel,  az utóbbi legfényesebb példája Max von Laue. Ez a német zseni egyetlen ötletéért részesült a legnagyobb tudományos kitüntetésben. Ráadásul még a bizonyító méréseket sem kellett elvégeznie,  […]

Albert Einstein titkai

Albert Einstein titkai A huszadik század legnagyobb tudósa halálának ötvenötödik évfordulóján. Nem ritkaság, hogy a hétköznapi embereknek is vannak olyan titkaik, amelyeket legközelebbi családtagjaikkal sem osztanak meg. Magukkal viszik ugyan a sírba, de egy idő után fény derül rájuk. Jobbik esetben megtakarított pénzecske, rosszabbikban ?balkézről? sikerült gyermek, vagy kisebb-nagyobb adósság. Nincs ez másképp a rendkívüli emberekkel sem. De amennyivel különböznek az egyszerű halandóktól, annyival meglepőbb, sok esetben bizarr lehet a napfényre kerülő titkuk. Ez alól nem kivétel minden idők egyik […]

Akadémia-alapító tanár, tudós, térképész

Mikoviny Sámuel halálának kétszázhatvanadik évfordulóján Amikor a magyar tudománytörténet egyik legnagyobb alakját szerényen tanárnak nevezzük, aligha tudatosítjuk elévülhetetlen érdemeit. Ő nemcsak egyszerűen tanított, de a selmecbányai bányászati akadémia első vezetője is volt. A világ harmadik műszaki főiskoláját alapította meg: az angol Trinity College és a prágai Műegyetem után 1735-ben épp a Felső-Magyarországi bányavárosban indult be a mérnökképzés. Abban az időben még Németországnak, Franciaországnak és Oroszországnak sem volt ilyen intézménye, mindenütt a hagyományos tudományegyetemeken szerveztek mérnökképző tanfolyamokat. Egyéb világrészeken meg nem […]

Akadémia-alapító tanár, tudós, térképész

Mikoviny Sámuel halálának kétszázhatvanadik évfordulóján. Amikor a magyar tudománytörténet egyik legnagyobb alakját szerényen tanárnak nevezzük, aligha tudatosítjuk elévülhetetlen érdemeit. Ő nemcsak egyszerűen tanított, de a selmecbányai bányászati akadémia első vezetője is volt. A világ harmadik legrégebbi műszaki főiskoláját alapította meg: az angol Trinity College és a prágai Műegyetem után 1735-ben épp a Felső-Magyarországi bányavárosban indult be a mérnökképzés. Abban az időben még Németországnak, Franciaországnak és Oroszországnak sem volt ilyen intézménye, mindenütt a hagyományos tudományegyetemeken szerveztek mérnökképző tanfolyamokat. Egyéb világrészeken meg […]

Mérnök, művész, a szabadságharc katonája

Lányi Sámuel halálának másfélszázados évfordulójára. A fentiek közül ha már egyet művel az ember, megérdemli a tiszteletet. Az, hogy mindez együtt, egy személyben összpontosul, igazán kivételesnek mondható. Lányi Sámuel azok közé tartozott, akik mindhárom területen férfiasan helytálltak. Olyannyira, hogy a tudománytörténet legjelesebbjei között tartjuk számon,  művészetéről meg csak annyit, hogy egyik leghíresebb festménye napjainkban a Magyar Nemzeti Galéria féltett kincse. Lányi Sámuel a szepességi Iglón (ma Spišská Nová Ves, Szlovákia) 1791-ben a helyi iskolamester fiaként látta meg a napvilágot.  Szegény sorban […]