Találatok: Gottfried Wilhelm Leibniz

Tudományok fejedelme

Gottfried Wilhelm Leibniz háromszázhatvanadik születésnapjára Vannak korok, amikor nagy felfedezések születnek. Vannak korok, amikor nagyon nagy tudósok születnek. Akik nem egyszer személyesen is ismerik egymást, nagy szellemi vitákat, csatákat vívnak.  A sírfelirata szerint az emberiség díszének nevezett Isaac Newton ezek közé tartozott. De nála semmivel sem volt kisebb elme kortársa, Wilhelm Gottfried Leibniz, aki univerzalitásával, több tudományban való hihetetlen jártasságával kiérdemelte nemcsak kortársai, de az utókor feltétlen csodálatát és hódolatát is. Ha azt mondanánk, hogy a matematika Newtonja volt, akkor […]