Találatok: Isaac Newton

Az emberiség dísze

Isaac Newton halálának kétszáznyolcvanadik évfordulójára.  Néha sok évszázad eltelik, mire olyan fényes szellemóriás bukkan fel, aki gyökeresen megváltoztatja az addigi tudományos világképet. Az ókor egyik legjelentősebb tudósa, Nagy Sándor nevelője,  Arisztotelész által kialakított elmélet csaknem kétezer éven át uralta a fizikát, annak ellenére, hogy akadt néhány kutató, aki vitatta helyességét. Viszont megdönteni nem tudta, mivel eredményei, következtetései teljes összhangban voltak a megfigyelésekkel.  A mozgó testek egy idő után megálltak. Ebből következett, hogy a mozgás fenntartásához erő kell. Nemcsak a földön, […]

Lángos csillag áll felettünk

Edmond Halley  háromszázötvenedik születésnapjára.  József Attila megkapóan szép, Betlehemi királyok című versében a Kisded előtt hódoló uralkodókat ?lángos csillag? vezeti el a jászolhoz.  A történtek idején a laikusok szentül hitték, hogy katasztrófák, háborúk baljós elöjelét látják az égi fényben, míg a tudósok úgy gondolták,   a föld kipárolgásából keletkezö jelenségről van szó. Az ókori ember számára egyáltalán nem voltak ismeretlenek az üstökösök, hiszen már idöszámításunk előtt kétezer évvel pontos leírást adtak róluk a babiloni és a kínai csillagászok, azt is bizonyítva, hogy bizonyos rendszeresség figyelhető meg a feltűnésükben. Ennek ellenére […]