Találatok: Matematika

Hazánk legnagyobb Jancsija

Margittai Neumann János születésének százötödik évfordulóján. Ritkaságszámba megy, ha valakit tizennégy éves korában komoly tudósnak tartanak. Az még inkább, hogy szédületes karriert jósol neki az ország legjobb matematikusa. E tények fényében az már csak hab a tortán, hogy az ókori eposzok mintájára az ifjú hős állandó díszítő jelzőt – epitheton ornans ? kapjon. E kivételes kegy adatott meg Neumann Jánosnak, akit serdülőként a legendás hírű matematikus, Fejér Lipót ?hazánk legnagyobb Jancsijának? titulált. Hogy mennyire kiérdemelte a megelőlegezett bizalmat, annak fényes […]

A család legjobb matematikusa

Johann Bernoulli halálának kétszázhatvanadik évfordulóján.  Vannak családok, amelyek nagybetűkkel írták be nevüket a művészet vagy a tudomány történetébe, mivel több tagjuk is múlhatatlan érdemeivel vívta ki az utókor elismerését. Ezek közé tartozik a svájci Bernoulli-dinasztia, amely nyolc világhírű matematikust és fizikust adott az emberiségnek. Különösen a két testvér, Jacob (1655-1705) és Johann (1667-1748), valamint ez utóbbi fia, Daniel (1700-1782) emelkedett ki közülük. Jacob Bernoulli a bázeli egyetem matematikatanáraként működött, ebbéli minőségében foglakozott a valószínűségszámítással. Tudományos eredményei napjainkig az egyetemi képzés […]

Nagyok közül az első

Bolyai Farkas halálának százötvenedik évfordulójára.  A magyar matematika évszázadok óta a világ élvonalába tartozik. Elég csak König Gyula, Beke Manó, Kürschák József, Rados Gusztáv, Riesz Frigyes, Fejér Lipót, Turán Pál,  Lánczos Kornél, Neumann János, Rényi Alfréd, Rényi Kató, Péter Rózsa, Erdős Pál, Lovász László munkásságára utalni, vagy az utóbbi két emberöltő alkalmazott matematikusainak sikereit áttekinteni: Kemény Jánosnak a BASIC programozási nyelvet, Simonyi Károlynak – aki a közeljövőben Charlesként látogat el a világűrbe – a WORD és az EXCEL programokat köszönheti a világ. Valamennyiük közül kiemelkedik a legnagyobb: […]

Tudományok fejedelme

Gottfried Wilhelm Leibniz háromszázhatvanadik születésnapjára Vannak korok, amikor nagy felfedezések születnek. Vannak korok, amikor nagyon nagy tudósok születnek. Akik nem egyszer személyesen is ismerik egymást, nagy szellemi vitákat, csatákat vívnak.  A sírfelirata szerint az emberiség díszének nevezett Isaac Newton ezek közé tartozott. De nála semmivel sem volt kisebb elme kortársa, Wilhelm Gottfried Leibniz, aki univerzalitásával, több tudományban való hihetetlen jártasságával kiérdemelte nemcsak kortársai, de az utókor feltétlen csodálatát és hódolatát is. Ha azt mondanánk, hogy a matematika Newtonja volt, akkor […]

Az Academia Istropolitana dísze

Regiomontanus ötszázhetvenedik születésnapjára. Pozsony történetének egyik legfényesebb fejezete kezdődik 1467-ben, amikor Vitéz János érsek Mátyás király megbízásából megalapítja a város első felsőfokú tanintézményét, az Academia Itropolitanát. A humanizmus lelkes híve, Mátyás király minden bizonnyal egykori nevelője, Vitéz János, valamint olasz felesége, Beatrix és a vele hozott tudósok, hatására ? tekintve, hogy az első európai egyetemek is Itáliában jöttek létre -, határozza el hazai egyetem alapítását.  Ennek érdekében 1465-ben követeket küldött II. Pál pápához, hogy engedélyezze a tanintézet felállítását.  Az év május 19-én kiadott pápai […]