Évfordulók

A ?peches? magyar Nobel-díjas

Lénárd Fülöp születésének százötvenedik évfordulóján. A huszadik század kezdetétől minden tudós álma a Nobel-díj.  A vele járó pénzösszeg sem elhanyagolható, de a lényeg, hogy ez a kitüntetés belépőjegyet jelent a halhatatlanok klubjába: aki egyszer megkapta, feljut a világhírnév csúcsaira, bekerül minden lexikonba, enciklopédiába, tudományos és ismeretterjesztő művek kedvelt szereplőjévé válik. Sokan hosszadalmas munkával, több évtizedes kísérletezéssel érdemlik ki, a legnagyobbak, az igazi zsenik csak úgy ontják magukból az ötleteket, akár többet is begyűjthetnének belőle. Erre a legjobb példa Albert Einstein, […]

A tudomány vőlegénye

Békésy György halálának negyvenedik évfordulóján. Senki sem tett annyit Budapest világvárossá fejlesztéséért, mint Podmaniczky Frigyes báró, a Közmunkatanács elnöke, aki a tizenkilencedik század második felében bő negyedszázad alatt a magyar fővárost korszerű metropolisszá fejlesztette. De ennek ára volt: minden energiáját a közjónak szentelte, így nem volt ideje a magánéletre. Emiatt nem véletlen, hogy Budapest vőlegényeként becézték, a magyar irodalom egyik legnagyobbja, Krúdy Gyula pedig e címen regényben dolgozta fel élettörténetét.  Ugyanígy a tudomány is egész embert kíván, így aztán művelői közül sokan […]

Egerek és emberek

Bauer Győző akadémikus hetvenedik születésnapján.  John Ernst Steinbeck megrendítő kisregénye, Az egerek és emberek főhőse, Lennie, kielégítetlen szeretetéhségében halálra simogatja a kezébe kerülő puha, kicsi állatokat. Azokat a lényeket, amelyek fontosabb szerepet játszanak az életünkben, mint ahogy azt gondolnánk. Egerek, tengerimalacok és nyulak nélkül napjainkban is még egy sor betegség kaszálná az emberiséget, nem lenne több ezer modern gyógyszer, a farmakológia tudománya talán ki sem alakulhatott volna. Ahhoz, hogy tudjuk, miként hat szervezetünkre a gyógyító hatású idegen vegyi anyag, hogy […]

Mária főhadnagy igaz története

Lebstück Mária halálának százhuszadik évfordulóján. Talán még szolgálatban van az első amerikai kommandós nő, az 1991-es Öbölháború hőse, kinek életéről G.I. Jane címmel Demi Moore főszereplésével a közelmúltban nálunk is vetített nagysikerű film készült. Pályája azt példázza, hogy a gyengébb nem tagjai is képesek a legnagyobb megpróbáltatások elviselésére és emberpróbáló hőstettek végrehajtására. Ehhez csak halkan tehetjük hozzá: a magyar asszonyok erre másfélszáz évvel korábban szolgáltattak példát. A huszárok körül kialakult legenda prózai és kegyetlen valóságból táplálkozott: minden fedezet nélkül, gyenge […]

Az utolsó reneszánsz zseni

Bertrand Russel születésének száznegyvenedik évfordulóján. Fél évezreddel ezelőtt nem ment ritkaságszámba, hogy egy széles látókörű zseni egyaránt foglakozzon tudományokkal, műszaki kérdésekkel és művészetekkel. Erre a legismertebb példa Leonardo da Vinci, aki az élet szinte minden területén otthonosan mozgott. Csakhogy a későbbi évszázadok folyamán akkora tudásanyag halmozódott fel, amelynek eredményeképpen szinte átjárhatatlan fal választja el egymástól az egyes tudományágakat, a többi tevékenységről nem is beszélve. Szinte hihetetlen, de igaz: a zaklatott, ellentmondásos, olykor érthetetlen huszadik században akadt egy olyan ragyogó elme, […]

Bűn és bűnhődés

A Titanic katasztrófájának centenáriumán. Száztizennégy évvel ezelőtt, 1898-ban jelent meg Morgan Andrew Robertson amerikai író Futility című novellája a Titán nevű hatalmas óceánjáró luxusgőzös tragédiájáról, amely az angliai Southamptonból indulva, gyilkos sebességgel New York felé tartva egy áprilisi éjszakán jéghegynek ütközve nyeletlen fejszeként merül a tenger mélyére; az utasok nagy része a jéghideg vízben leli halálát, mivel az elsüllyeszthetetlennek hitt csodahajón nem volt megfelelő mennyiségű mentőcsónak. Tizennégy év múltán a Southamptonból kifutó, New Yorkba tartó csodahajó, a Titanic, április 14.-e […]

A tegnap holnapjának a megálmodója

Walter Houser Brattain születésének száztizedik évfordulóján. Napjaink felnövekvő generációi el sem tudják képzelni életüket a műholdtévé, CD lemezjátszó, mobiltelefon, nagyképernyős televízió, nagysebességű számítógép, sétálómagnó és a fogyasztói elektronika ezernyi kütyüje nélkül. Számukra a két emberöltővel ezelőtti kor, amikor még ezeket a berendezéseket vagy nem ismerték, vagy csak kezdetleges formájukban léteztek, a történelmi múlt homályába vész, akárcsak a honfoglalás, Róma viaskodása Karthágóval vagy Leonidász király önfeláldozása hadseregével együtt a perzsák ellen vívott thermopüllei ütközetben.  Ritkán gondolunk arra, hogy a ma megalapozásában […]

A hallgatag múzsa megalkotója

Georges Meliés születésének másfélszázados évfordulóján. Az évezredes álom, a kép és a hang rögzítése a tizenkilencedik század folyamán vált valósággá.  Kezdetben csak egyszerű képet sikerült rögzíteni, Louis Mandé Daguerre találmányának köszönhetően, de hamarosan elérkezett az idő olyan állóképsorozat vetítésére is, amelyek a mozgás különböző fázisait adták vissza, ezzel a mozgás illúzióját keltették a nézőben. Thomas Alva Edison, a Menlo-parki varázsló nevéhez fűződik mindkét eljárás kidolgozása: a hangrögzítést fonográffal oldotta meg, és ugyancsak ő alkotta meg az első filmkamerát is. Csakhogy […]

Az űrkorszak elindítója

Walter Houser Brattain halálának huszadik évfordulóján Alig néhány napja ünnepelte a világ az űrkorszak kezdetének félévszázados jubileumát, tekintve, hogy a műszakilag fejletlennek tartott egykori Szovjetunió 1957. október 4-én felbocsátotta a Szputnyik-1 nevű műholdat, amelynek halk csipogása előrevetítette, hogy egykoron majd égi adók százai sugározzák műsorukat a nézők milliárdjainak, idegen városokban is biztonsággal eljutunk a célhoz a GPS helymeghatározó rendszernek köszönhetően, kontinensek közötti beszélgetéseket bonyolíthatunk le maroktelefonunk segítségével. Ami annál is meglepőbb volt, mivel az ehhez szükséges műszaki eszközt, a parányítás […]

A Nagyságos Fejedelem Csehországban

A későbbi Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és I. Rákóczy Ferenc gyermekeként 1676. március 27.-én Borsiban látta meg a napvilágot (a családból egyedül ő írta a későbbiekben Rákóczinak a nevét). Édesapja a Wesselényi-összeesküvésben való részvétele miatt csak hajszállal menekült meg a vérpadtól. Mivel harmincegy évesen, 1676. július 8-án meghalt, úgy kívánta három hónapos fia,  a kis Ferenc jövőjét biztosítani, hogy Lipót császárt jelölte meg végrendeletében gyámjának. Mondhatnók: kecskére bízta a káposztát.  Végül hosszas közbenjárásra sikerült a családtagoknak elintézniük, […]